СКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ В СФЕРІ ІВ

Володіння виключними правами інтелектуальної власності дозволяє власнику (патенту або свідоцтва про реєстрацію) не тільки заборонити будь-кому використання запатентованого, зареєстрованого) об’єкта, а й дозволити іншій особі таке використання або взагалі продати патент шляхом:

 

  1. надання іншій особі дозвіл (ліцензію) на використання об’єкта права інтелектуальної власності.
  2. повної або часткової передачі права на такий об’єкт іншій особі.

 

У першому випадку мова йде про оформлення та реєстрації ліцензійного договору або ліцензійної угоди (власник не змінюється). Звертаємо Вашу увагу, що на підставі ліцензійного договору, може видаватися виняткова або невиключна ліцензія.

Отримання виключної ліцензії надає ліцензіату монопольне виключне право використовувати об’єкт промислової власності і відмова ліцензіара від самостійного використання об’єкта промислової власності, який є предметом ліцензійного договору та його продажу на визначеній території в обумовлений час.

Отримання невиключної ліцензії так само надає ліцензіату право використовувати винахід, технологію на визначеній території в обумовлений час. Однак це право не є монопольним і ліцензіар залишає за собою право використовувати предмет ліцензійного договору і надавати ліцензії іншим ліцензіатам.

У другому випадку мова йде про складання і реєстрації договору передачі прав (власником стає нове обличчя).

Процедури складання та реєстрації договорів передачі прав і ліцензійних угод специфічні за своєю суттю і регламентуються цілою низкою нормативно-правових актів, в тому числі і відповідними інструкціями відомств патентних.

Юристи Патентного бюро «Менеджмент інтелектуальної власності» допоможуть Вам у грамотному оформленні та подальшої реєстрації договорів в країні правової охорони об’єкта інтелектуальної власності, нададуть повний комплекс юридичних послуг, а саме:

  — розробка та оформлення ліцензійних договорів і договорів передачі права власності на винахід, промисловий зразок, корисну модель, торговельну марку (товарний знак), сорт рослини;

 — державна реєстрація ліцензійних договорів і договорів передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності в Патентному Відомстві;

 — ведення переписки в ході реєстрації договору, контроль за ходом розгляду заяви про реєстрацію договору;

 — внесення змін до договору передачі права або

 — ліцензійний договір і реєстрація таких змін;

 — оформлення та реєстрація дострокового припинення

 — дії ліцензійного договору,

 — отримання та передача клієнту рішення про реєстрацію

договору;

 — консалтингові послуги.