Наша команда

 

ВИДЕНЕЕВ ФОТО
ВІДЕНЄЄВ Олександр Іполітович
магістр права інтелектуальної власності
Голова організації колективного
управління майновими правами авторів
«Менеджмент інтелектуальної власності»

 

 

 

КИЯШКО ФОТО
 
КИЯШКО Олена Євгенівна  
Патентний повірений України № 302
Незалежний оцінювач інтелектуальної власності,
 викладач  Інституту інтелектуальної власності
Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.  

 

 

 

КУЦЕВИЧ ФОТО
КУЦЕВИЧ Валерій Людвикович 
Патентний повірений України № 15

 

 

 

ЧЕРНЯВСКАЯ ФОТО

 

 

 

 

ЧЕРНЯВСЬКА Олена Валеріївна 
Патентний повірений України № 259
викладач  Інституту інтелектуальної власності
Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.