ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ІВ. ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ.

 

Команда Патентного бюро «Менеджмент інтелектуальної власності» допоможе захистити ваші особисті інемайнові та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності. 

Надаємо наступні послуги:

 — надання юридичних консультацій з питань порушення прав інтелектуальної власності;

 — правовий аналіз ситуації, складання експертного висновку і вибір оптимальної стратегії, спрямованої на припинення порушення або відшкодування завданих збитків;

 — планування і проведення заходів, спрямованих на досудове вирішення спору (проведення переговорів, складання та розсилка листів-претензій та листів-повідомлень про порушення прав інтелектуальної власності);

 — представництво інтересів клієнта в Міністерстві внутрішніх справ, Антимонопольному комітеті, Державній службі інтелектуальної власності України та її   Апеляційній палаті, Українському інституті промислової власності, Державному агентстві з авторських і суміжних прав і судових органах;

 — оскарження рішень Патентного відомства, в тому числі і в судовому порядку;

 — захист від недобросовісної конкуренції;

 — визнання недійсності охоронного документу в судовому порядку;

 — юридичний супровід (ведення) в ході судового розгляду справи в суді:

            — збір доказів порушення прав

            — складання юридичних документів (позови, апеляції, касаційні скарги і т.п.)

            — участь в судових засіданнях

 

- контроль за виконанням рішень суду

- оскарженнярішення суду у вищих інстанціях;

 — підготовка юридичнообґрунтованих відповідей на претензії третіх осіб, в разі порушення клієнтом прав інтелектуальної власності третіх осіб;

 — складання та державна реєстрації договорів, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: ліцензійних договорів, договорів передачі прав і ін.;

 — внесення змін до зареєстрованих договору за розпорядженням майновими правами інтелектуальної власності;

 — моніторинг інтелектуальної власності конкурентів;