Комерціалізація об`єктів інтелектуальної власності

Комерціалізація інтелектуальної власності — процес використання продуктів інтелектуальної праці в комерційній діяльності підприємств і організацій. Даний процес включає дії господарюючих суб’єктів з придбання та відчуження прав на інтелектуальну власність, що формує ринок нематеріальних активів. Простіше кажучи, передача прав інтелектуальної власності від власника до власника на оплатній основі.

Але комерціалізація інтелектуальної власності це не тільки купівля і продаж прав, для власників це ще і можливість використання цих прав в якості, наприклад, внесок до статутного капіталу або застави по кредиту.

Успішно реалізувати права на об’єкти інтелектуальної власності можна тільки при професійному управлінні інтелектуальною власністю фірм (підприємств, установ). «Менеджмент інтелектуальної власності» надає професійні послуги підприємствам та установам незалежно від форм власності в сфері управління інтелектуальної власності, зокрема:

— облік, систематизація та аналіз використання об’єктів інтелектуальної власності;
— визначення домінуючого об’єкта в перспективному плануванні діяльності фірми (підприємства, установи);
— здійснення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності;
— визначення об’єктів інтелектуальної власності, що пропонуються до реалізації, і їх комерціалізація;
— припинення порушень виключних прав інтелектуальної власності;