АУДИТ ОІВ

Аудит інтелектуальної власності проводиться з метою:

- виявлення та впорядкування інтелектуальної власності підприємства;

- здійснення заходів щодо організації управлінського та бухгалтерського обліку інтелектуальної власності на підприємстві;

- впровадження на підприємстві ефективного менеджменту інтелектуальної власності;

- формування обґрунтованих фінансових планів зі створення, використання і придбання інтелектуальної власності з метою формування портфеля інтелектуальної власності;

- впровадження на підприємстві ефективного механізму економічного стимулювання творчої ініціативи його працівників.

 

Аудит інтелектуальної власності суб’єкта господарювання дозволяє:

- створити ефективну систему управління правами інтелектуальної власності;

- визначити інвестиційну привабливість підприємства,

- сприяти збільшенню конкурентоспроможності вашої продукції й/або послуг на ринку;

- підвищити ефективність боротьби з контрафактними товарами;

- отримати багатовекторний інструмент захисту прав інтелектуальної власності.

 

Терміни та вартість проведення аудиту інтелектуальної власності залежать від поставлених цілей, масштабів підприємства, терміновості виконання завдання.